BINOVA

Zastupništva BINOVA

 

BINOVA

BINOVA
Ko-rotirajući dvopužni ekstruderi EBB BiTeCh ™ i EBB BiReCh ™ serije koriste modularne cilindre i namontirane puževe sa samočistećim sektorom, namontirane na ožljebljene osovine.

Sektorski cilindri, sa različitim L/D odnosima u zavisnosti od proizvodnog procesa za koji su namenjeni, mogu biti temperirane vodom, uljem ili vazduhom ili izrađene specijalnim hromiranim čelikom ili opet od bimetalnog visoko otpornog čelika. U nekim slučajima mogu biti učvršćeni sa specijalinim, izmenjivim prstenima urađenim od visoko otpornog čelika. Maksimalnim iskorišćenjem principa modularnosti, dvopužni ekstruderi mogu biti konfigurisani tako da se optimizira njihovo trošenje u zavisnosti od primene za koje su namenjeni.

Sekcije cilindra ekstrudera se mogu podeliti na tri grupe:

ULAZNI MODUL: namontiran na početku cilindra sa otvorom za prijem materijala tako da se na njega mogu postaviti dozatori za različite materijale, različitih gustina i oblika (prah, granule...)

Modul (sektor cilindra) postavljen za prijem materijala ima profil koji omogućava veliki kapacitet provodljivosti materijala, posebno ako je ekstruder opremljen sa sistemom pritisnog doziranja preko vertikalnog kompaktora.

 

STANDARNI MODUL: termoplastični materijali dozirani u cilindar se greju i tope, miksiraju i homogeniziraju uz pomoć posebnog profila za procesiranje pojedinih vrsta materijala.

DEGAZIRAJUĆI MODUL: cilindar je opremljen posebnim otvorom za odvod kontaminatora preko sistema cevi preko vakuuma ili atmosferskog pritiska. U ovoj zoni kroz posebno projektovane otvore za degazaciju, omogućeno je odvođenje svih gasova, isparenja i elemenata nečistoća koji se javljaju prilikom procesiranja.

LATERALNI MODUL ZA DOVOD MATERIJALA: kroz koji se u cilindar (lateralno ili vertikalno) dodaju praškasti dodaci i aditivi, granulati ili čak tečnosti. Postoji više izvedbi ovog modula u zavisnosti od aditiva koji će se dodavati.

  

EBB BiTeCh ™ - ekstruderi za tehničke materijale, kompaunde imaju karakteristike prema tabeli:

 

                                      

 

EBB BiReCh ™ - ekstruderi za reciklažu sofisticiranih materijala imaju karakteristike prema tabeli:

                            

 

BINOVA
BINOVA
                     BINOVA
BINOVA
BINOVA
BINOVA
BiTeCh 110
BiTeCh 110
                     BiTeCh 110
BiTeCh 110
BiTeCh 110
BiTeCh 110

 

Sedište:

 

Via Cesare Magnani Ricotti, 2

28100 Novara - Italia

Tel. +39 0321 94 128                   Fax. +39 0321 961 014

www.binovapm.it                           info@binovapm.it

   

            

Mailing lista